Sätt mål för din träning – och nå dem

Sätt mål för din träning – och nå dem illustration

Att sätta mål för din träning kan vara ett kraftfullt verktyg för att uppnå dina fitness- och hälsodrömmar. Det ger dig en riktning att sträva mot och en plan för att nå dit. Att ha tydliga, mätbara och realistiska mål är ofta skillnaden mellan att ge upp och att fortsätta framåt, även när motivationen sviker. … Läs mer